Header Ads

Ã?nizleme

Bilmeden sütkardeşle evlenmek

Önizleme
Sual: Mezhepsiz bir hoca, (Bilmeden sütkardeşiyle evlenen birinin, 4-5 çocuğu olmuş. Bugüne kadar nikâhsız yaşamış, zina etmişler. Bana bu soruldu. Ben de fıkhî soruları bir hocaya sorun” dedim) diyor. Bu evlilik zina mı olmuştur?
CEVAP
Böyle demesinden, onun gerçekten fıkhî konuları bilmediği anlaşılıyor. Çünkü sütkardeş olduklarını bilmeden evlenmek günah olmaz. (Zina etmişler) demesi çok yanlıştır. Cenab-ı Hak hiç kimseyi gücünün yetmediği bir şeyden dolayı sorumlu tutmaz. Ortada kasıtlı yapılan bir iş yok. Bir kimsenin içtiği sütün içinde alkol olduğu sonradan meydana çıksa, bunu içen haram işlemiş olmaz. Fıkıh kitaplarında böyle şeylerin özür olduğu, günah olmadığı bildiriliyor.

Kaybolup yıllarca gelmeyen kocasının öldüğü veya üç talak verdiği haberini âdil bir Müslümandan öğrenen kadın, başkasıyla evlenebilir. Öldüğünü işitip veya boşadığını bildiren mektubunu alıp, başkasıyla evlendikten sonra birinci koca gelirse, ikincisinin nikâhı bâtıl olur. (Nimet-i İslam) [İlk kocasını öldü sandığı için, başkasıyla evlenmesi günah olmuyor. Sütkardeş oldukları sonradan meydana çıkınca, ilk evlilikleri niye günah olsun ki?]

Nikâh bozulmuşsa, mesela sütkardeş oldukları meydana çıkmışsa; kadı, hemen aralarını ayırır. Koca, kadından bir şey isteyemez. (Hindiyye)

Karı kocanın sütkardeş oldukları, birinin veya her ikisinin bir kere emmiş olduğu anlaşılsa, Hanefî mezhebine göre nikâhları bozulur. Ya ayrılırlar yahut Şâfiî mezhebini taklit ederler. Eğer doyuncaya kadar beş kere emmişse, Şâfiî mezhebini taklit de mümkün olmaz. Ayrılmaları lazım olur. (S. Ebediyye)

Hoca, zina etmişler demeden, (Ben bilmiyorum, bunu bilen bir hocaya sorun) deseydi, isabetli olurdu. Ama o, (Zina etmişler) diyerek mezhepsizliğini ve cahilliğini göstermiş oluyor.

Hiç yorum yok

Cevap istediğiniz sorularınız için dinimizislam2@gmail.com adresine mail gönderiniz. Teşekkürler.
DİNİMİZ ve İSLAM SİTESİ YÖNETİMİ

Blogger tarafından desteklenmektedir.