Header Ads

Ã?nizleme

Avret yeri neresidir?

Önizleme
Sual: Kadının kadına, erkeğin erkeğe avret yeri neresidir?
CEVAP
İbni Abidin hazretleri, beşinci ciltte buyuruyor ki:

İnsanların, birbirine görünmesi ve bakması dört türlüdür:

1- Erkeğin kadına,

2- Kadının erkeğe,

3- Erkeğin erkeğe,

4- Kadının kadına bakmasıdır.

Erkeğin kadına bakması da dörde ayrılır:

1- Erkeğin yabancı hür kadına,

2- Kendi hanımına,

3- Kendi cariyesine,

4- Bakması caiz olan 18 akrabasına ve başkasının cariyesine bakması.

Erkeklerin yabancı kadının yüzünden ve avuçlarının içinden ve dışından başka yerine bakmaları dört mezhepte de haramdır. Kızların yüzlerine şehvetle bakmaları da haramdır. Hasi yani burulmuş, husyeleri çıkarılmış, yani hadım edilmiş olan erkeğin de kadınlara bakması haramdır.

Kendi hanımına tepeden tırnağa kadar bakması ve hanımının ona bakması caizdir.

Erkeğin erkeğe, yalnız göbekle diz arasına bakması haramdır.

[Erkeğin avret mahalli, üç mezhepte, göbekle diz arasıdır. Hanefi’de diz avrettir. Göbek avret değildir. Şafii’de göbek avrettir, diz avret değildir. Maliki’de her ikisi de avret değildir. Hanbelî ve Maliki’nin bir rivayetinde, erkeğin yalnız seveteyni avrettir. (Mizan-ül-kübra) Seveteyn, ön ve arka avret yerine denir.]

Erkek, nikâhla alması ebedi, sonsuz haram olan 18 kadının başına, yüzüne, gerdanına, kollarına, dizden aşağı bacağına, şehvetten eminse bakabilir. Göğüslerine, koltuk ve böğürlerine, uyluk ve dizlerine ve sırtına bakamaz. (Redd-ül-muhtar)

Çiğ et yemek

Sual: Çiğ et, çiğ sebze yemek haram mıdır?
CEVAP
Çiğ et de, çiğ sebze gibi mubah gıdadır. Yenmesinde mahzur olmaz; ancak çiğ sebzelerin bazıları insanı zehirleyebilir. Bunun için vücuda zarar vermeyecek kadar yenebilir. Et de onun gibi, fazla yenirse vücuda zarar verebilir. Mesela yarım kaşık çiğ kıyma yenebilir. Haram olmasının ölçüsü vardır. Vücuda zarar verecek miktarı caiz olmaz. Bu zarar da, kişiden kişiye göre değişir.

Çocuğun mezhebi

Sual: Eşlerden biri Hanefi, diğeri Şafii olursa, çocuğunun mezhebi ne olur?
CEVAP
Anne babaya tâbi değildir. Çocuk dört hak mezhepten hangisini iyi biliyorsa o mezhebi seçer.

Hiç yorum yok

Cevap istediğiniz sorularınız için dinimizislam2@gmail.com adresine mail gönderiniz. Teşekkürler.
DİNİMİZ ve İSLAM SİTESİ YÖNETİMİ

Blogger tarafından desteklenmektedir.