Gayrimüslimlerin yaptıklarını yapmak

Önizleme

Sual: Gayrimüslimlerin ibadet olarak yaptıkları veya kullandıkları şeyleri Müslümanın yapması, imanına zarar verir mi?
Cevap: 
Bu konuda Birgivî vasiyetnâmesinde deniyor ki:

"Kafirlerin kullandıkları şeylerin ikinci kısmı, ibadet olarak yaptıkları, İslamiyet'i inkâr etmek, inanmamak alameti olan ve tahkir etmemiz vacip olan şeylerdir ki, bunları yapanın ve kullananın imanı gider. Bunlar ölümle veya bir uzvun kesilmesi ile yahut bunlara sebep olan şiddetli dayak, hapis, bütün malını almak ile tehdit edilmedikçe kullanılamaz. Bunlardan meşhur olanlarını bilmeyerek veya şaka olarak yahut herkesi güldürmek için yapanın da imanı gider. Mesela papazların ibadetlerine mahsus şeyi kullanmak küfür olur ki, buna Küfr-i hükmî denir."

***
Sual: Peygamberlerde bedeni kusurların da olmadığını biliyoruz. Musa aleyhisselamın ise iyi konuşamadığı söyleniyor. Gerçekten Musa aleyhisselamda böyle bir kusur var mı idi?
Cevap: 
Musa aleyhisselam, gösterişli, heybetli ve keskin bakışlı bir zat idi. Kendisi ile karşılaşanlar üzerinde büyük bir tesir yapıyordu. Fakat bir yaşında iken, Firavun'un incilerle süslü sakalını yolarak onu kızdırmıştı. Hanımı Âsiye Hatun'un şefaati ile, öldürmeden önce imtihan etmişti. İçinde altın ve ateş bulunan tepsiyi önüne koyunca, elini altına uzatırken, Cebrail aleyhisselam ateş tarafına döndürmüş, ateşi ağzına götürünce, dilinin ucu yanarak ateşi atmıştı. Bu sebeple önceleri konuşması kusurlu idi. Onun için halka hitap etmek icap edince bu işi kardeşi Harun aleyhisselama bırakırdı. Fakat Peygamberliği bildirilince bu kusuru gitti. Kendisine Harun aleyhisselamdan daha güzel konuşma ihsan olundu.

***
Sual: İslamiyet, müctehid âlimler vasıtası ile mi, bozulmadan zamanımıza kadar doğru olarak gelmiştir?
Cevap: 
Allahü teala, mutlak müctehid olan mezhep imamlarının ictihat etmelerini, mezheblerini kurmalarını ve bütün Müslümanların bu mezhepler üzerinde toplanmalarını, yalnız sevgili Peygamberinin ümmetine ihsan etmiştir. Cenab-ı Hak, bir yandan itikad imamlarını yaratarak sapıkların, zındıkların, insan şeytanlarının iman bilgilerini bozmalarına mani olduğu gibi, mezhep imamlarını da yaratarak dinini bozulmaktan korumuştur. Hıristiyanlıkta ve Yahudilikte bu nimet olmadığı için dinleri bozulmuş, oyuncak hâline gelmiştir.

***
Sual: İmamda, namazı bozan bir şey olsa, o namazı tekrar kılmak mı gerekir?
Cevap: 
Evet, imamda namazı bozan bir şey bulunduğunu anlayan kimse, bu namazı tekrar kılar.

Yorum yazınız

Cevap istediğiniz sorularınız için dinimizislam2@gmail.com adresine mail gönderiniz. Teşekkürler.
DİNİMİZ ve İSLAM SİTESİ YÖNETİMİ

أحدث أقدم