Header Ads

Ã?nizleme

Duanın kabul olması için neler gerekli ve nasıl dua edilmeli?

Önizleme

Soru: Dualarımızın kabul olması için ne zaman ve nasıl dua etmelidir?
CEVAP
Duanın kabul edilmesi için aşağıda bildirilen şartlara uyulmalıdır:

1- Duaya, Euzü Besmele, Allahü teâlâya hamd-ü sena ve Resulüne salât-ü selamla başlamalı, (Elhamdü lillahi rabbil âlemin vessalâtü vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmeîn) demeli ve salevat-ı şerife ile bitirmeli. Allahü teâlâ, salevatı kabul eder. Duanın başı ve sonu kabul olunca, ortası da kabul olur. Önce, istiğfar okumalı, sadaka vermeli ve duayı üçten fazla tekrar etmeli. Bu konuda üç hadis-i şerif:

(Sadaka verenin rızkı artar ve duası kabul olur!) [İbni Mâce]
(Dua ile Allah arasında perde vardır, salevat getirilince perde açılır ve dua kabul olur.) [Taberânî, Ebu-ş-şeyh]
(Allahü teâlâ, istiğfar eden, garibi koruyan, küçüğe merhamet, büyüğe saygı gösterenin duasını kabul eder.) [Dâre Kutnî]
Allahü teâlâ, (İstiğfar okuyun; imdadınıza yetişirim) buyurdu. (Hud 52)

2- Haramlardan sakınmalı! İki hadis-i şerif:
(Bir lokma haram yiyenin, kırk gün duası kabul olmaz.) [Taberânî]
(Haram işleyenin, haram yiyenin ve haram elbise giyenin duası kabul olmaz.) [Tergib-üs-salât]
Gıybet edenin, kovuculuk edenin ve diğer günahları işleyenin duası kabul olmaz. (Şir'a)

3- Gafletten uzak, şuurla dua etmeli. Bir hadis-i şerif:
(Kabul edileceğine inanarak dua edin, gafletle edilen dua kabul olmaz.) [Tirmizî]

4- Acele etmeden, kabul olana kadar duaya devam etmeli! İki hadis-i şerif:
(Dua ettim, kabul olmadı diye acele etme! Allahtan çok iste! Çünkü kerem sahibinden istiyorsun.) [Buhârî]
(Acele edip, "Dua ettim de kabul olmadı" denmedikçe, edilen dua kabul olur.) [Müslim]

5- Belâ gelmeden önce de dua etmeli! Bir hadis-i şerif:
(Sıkıntılı iken duasının kabul edilmesini isteyen, rahat iken çok dua etsin!) [Tirmizî]

6- Yalvararak, muhtaç bir halde dua etmeli. Bir hadis-i şerif:
(Allaha yalvararak edilen dua kabul olur.) [Ebu Ya'la]

7- Bid'atlerden sakınmalı. Bir hadis-i şerif:
(Bid'at işleyenin duası kabul olmaz) [İbni Mâce]

8- Gece seher vaktinde dua etmeli. İki hadis-i şerif:
(Gece seher vaktinde yapılan dua kabul olur.) [Tirmizî]
(Seher vakti Allahü teâlâ buyurur ki: İstiğfar edeni mağfiret ederim. İsteyene istediğini verir, duasını kabul ederim.) [Müslim]

9- Cuma günü ve gecesi dua etmeli: Bir hadis-i şerif:
(Cuma günü sabahtan akşama kadar çok dua etmeli; çünkü cuma günü icabet vakti vardır; dua o zamana tesadüf ederse, edilen dua kabul olur.) [İ. Nevevî]

10- Ezan ve ikamet arasında dua etmeli: Bir hadis-i şerif:
(Ezanla ikamet arasında yapılan dua reddedilmez.) [Ebu Davud, Tirmizî]

11- Mübarek gün ve gecelerde dua etmeli. Birkaç hadis-i şerif:
(Şu beş gecede yapılan dua kabul olur: Regaib, Berat ve Cuma gecesi ile Ramazan ve Kurban bayramının birinci gecesi.) [İbni Asakir]
(Regaib gecesi, Şaban ayının 15. gecesi, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gecesi yapılan dualar kabul olur.) [İbni Asakir]
(En efdal dua, Arefe günü yapılandır.) [Beyhekî]
(Arefe günü, [Besmele ile] bin kere İhlâs okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur.) [Ebu-ş-şeyh]

12- Oruçlu iken dua etmeli: Üç hadis-i şerif:
(Oruçlunun duası reddedilmez.) [Tirmizî]
(Oruçlunun iftar vaktinde geri çevrilmeyen bir duası vardır.) [İbni Mâce]
(Oruçlun iftar vakti yaptığı duayı Allahü teâlâ kabul eder.) [Beyhekî]

13- Kalbe incelik gelince dua kabul olur. Bir hadis-i şerif:
(Rikkat [Kalb inceliği ve yumuşaklığı] hâlinde duayı ganimet bilin.) [Deylemî]

14- Yağmur yağarken, Kur'an ve ezan okunurken dua etmeli. Bir hadis-i şerif:
(Kur'an ve ezan okunurken, yağmur yağarken, dualar kabul olur.) [Taberânî]

15- Hatim duasında bulunmalı. Bir hadis-i şerif:
(Hatim yapanın dünya veya âhiret için ettiği dua kabul olur.) [Beyhekî]
(Hatmi okuyan ve dinleyenlerin duası kabul olur.) [Ebu Nuaym]

16- İnsanların ihtiyaçlarını gördükten sonra dua etmeli. Bir hadis-i şerif:
(Darda kalanın sıkıntısını giderenin duası kabul olur!) [İbni Ebi-d-dünya]

17- Hasta ve dertli kimselerin duasını almalı. Bir hadis-i şerif:
(Dertli müminin duasını ganimet bil!) [Ebu-ş-şeyh]
(Hastayı ziyaret edin! Dua isteyin! Çünkü hastanın duası makbuldür.) [Deylemî]
(Hastadan dua isteyin! Çünkü hastanın duası meleklerin duası gibidir.) [Beyhekî]

18- Garipleri himaye etmeli. Bir hadis-i şerif:
(Garipleri koruyanın duası kabul olur.) [Dâre Kutnî]

19- Ana baba duası almalı. Bir hadis-i şerif:
(Ana babanın duaları kabul olur.) [İbni Mâce]

20- Gıyaben dua etmeli. Bir hadis-i şerif:
(Müminin din kardeşi için, arkasından yaptığı hayır dua kabul olur. Bir melek, Allah bu iyiliği sana da versin der. Meleğin duası reddedilmez.) [Müslim]

21- Farz namazları kıldıktan sonra dua etmeli. Bir hadis-i şerif:
(Beş vakit namazlardan sonra yapılan dua kabul olur.) [Buhârî]

22- Yolcunun, misafirin duasını almalı. Bir hadis-i şerif:
(Misafirin duası kabul olur.) [Tirmizî]

23- Gece uyanınca istigfar etmeli. Bir hadis-i şerif:
(Uykudan uyanınca, Allahümmagfirlî diyenin duası kabul olur.) [İbni Ebi-d-dünya]

24- Abdestten sonra on kere salevat getirmeli. Bir hadis-i şerif:
(Abdestten sonra, on defa salevat getirenin duası kabul olur.) [Ey Oğul İlm.]

25- Hacıların duasını almalı. Bir hadis-i şerif:
(Hac yapanların, duaları kabul olur.) [Taberânî]

26- İsm-i a'zamla dua etmeli. Birkaç hadis-i şerif:
(İsm-i a'zamla edilen dua kabul olur.) [İbni Mâce]

(Allahü teâlânın Esma-i hüsnası ile dua edilirse, kabul olur.) [Şir'a]

("Allahümme innî es'elüke bismikel a'zâm ve Rıdvânikel ekber" demeye devam edin, çünkü bu, Esma-i Hüsna'dandır.) [Taberânî]

("Ya bedi'assemâvâti vel erdı, ya zel-celâli vel-ikram" diye dua edenin duası kabul olur.) [Tirmizî]

Hiç yorum yok

Cevap istediğiniz sorularınız için dinimizislam2@gmail.com adresine mail gönderiniz. Teşekkürler.
DİNİMİZ ve İSLAM SİTESİ YÖNETİMİ

Blogger tarafından desteklenmektedir.