Mukim iken iki namazı cem etmek

Önizleme
Sual: Mukim iken yani seferi değilken namazı kazaya bırakmamak için öğle ile ikindiyi, akşam ile de yatsıyı cem etmek caiz olur mu?
Cevap: 
Hanbeli mezhebinde, seferde, hastalıkta, kadının emzikli veya müstehaza yani özürlü olmasında, abdesti bozan özürlerde, abdest ve teyemmüm için meşakkat çekenlerde, âmâ [gözleri görmeyen] ve yer altında çalışan gibi, namaz vaktini anlamakta aciz olanın ve canından, malından ve namusundan korkanın ve maişetine zarar gelecek olanın, iki namazı cem etmeleri caiz olur. Namazı kılmak için işlerinden ayrılmaları mümkün olmayanların, bu namazlarını kazaya bırakmaları, Hanefi mezhebinde caiz değildir. Bunların yalnız böyle günlerde Hanbeli mezhebini taklit ederek kılmaları caiz olur. Cem ederken, öğleyi ikindiden ve akşamı yatsıdan önce kılmak, birinci namaza dururken cem etmeği niyet etmek, ikisini art arda kılmak ve abdestin, guslün ve namazın Hanbeli mezhebindeki farzlarına ve müfsidlerine uymak lazımdır. (Seadet-i Ebediyye s.203)

Hanbeli’de cem, 80 kilometre seferde ve 203. sayfada bildirdiğimiz hallerde caiz olduğu gibi, soğuk, kış, yağmur, çamur, fırtınada, yatsıyı akşam ile, evinde de cem caizdir. Cem ederken, sünnetler kılınmaz. Birinci namaza başlarken cem için niyet edilir. Vazife ve iş zamanında, öğleyi, ikindiyi, akşamı vaktinde kılması mümkün olmayanlar, Hanbeli mezhebini taklit ederek, ikindiyi öğle ile, akşamı yatsı ile cem etmeli, vazifeyi terk etmemelidir. Vazifeden ayrılırsa yerine gelenin yapacağı zulümlere, küfürlere sebep olur.

Hanbeli’de abdestin farzı altıdır: Ağzın ve burnun içleri ile birlikte yüzü yıkamak, niyet, kolları yıkamak, başın her tarafını, kulakları ve üstündeki deriyi mesh etmek, [Sarkan saç mesh edilmez. Mâliki’de sarkanlar da mesh edilir.] ayakları, yanlarındaki kemiklerle yıkamak, tertip [sıra], müvalat [acele] farzdır. Herhangi bir kadının derisine şehvet ile ve kendi zekerine temas edince abdest bozulur. Kendine kadın dokununca, şehvet duysa da bozulmaz. Deriden çıkan her şey, çok ise bozar. Deve eti yemek bozar. Özür sahibi olmak, Hanefi gibidir. Gusülde, ağzı, burnu ve saçları yıkamak ve erkeklerin örgülü saçı açmaları farzdır. Kadınların saç örgülerini çözmeleri, cenabet için sünnet, hayz için farzdır. Namazda teşehhüt miktarı oturmak ve iki tarafa selam vermek de farzdır. (Seadet-i Ebediyye s.271)

Sabah namazına kalkmak için
Sual: Sabah namazına bazen uyanamıyorum. Bunun için bir dua var mı?
Cevap: 
Bir kimse yatacağı vakit, İnnâ a’taynâ suresini okusa ve sonra, (Yâ Rabbî! Beni sabah namazına vaktiyle uyandır) derse, bi-iznillahi teâlâ o kimse sabah namazına vaktiyle uyanır. (İslam Ahlakı s.283)

Hüseyin Hilmi efendinin (rahmetullahi aleyh), “Çok zaman sabah namazlarını kaçırıyorum, kılamıyorum. Günüm zehir oluyor. Kendimden iğreniyorum. Kıymetli nasihatlerinizi istiyorum, ne yapmalıyım?” sualine verdiği cevap da şöyledir:

“Aşağıdaki üç şeye mani olan her şeyi terk ediniz. Üç şeye sarılınız:
1- Namazları vaktinde kılınız,
2- Haramlardan sakınınız,
3- Helal kazancı artırınız. ”

Yorum yazınız

Cevap istediğiniz sorularınız için dinimizislam2@gmail.com adresine mail gönderiniz. Teşekkürler.
DİNİMİZ ve İSLAM SİTESİ YÖNETİMİ

Daha yeni Daha eski