Header Ads

Ã?nizleme

İlmihal seviyesi en üstün seviyedir

Önizleme
Sual: Artık ilmihal bilgisi seviyesinden yükselmek ve yüksek ilimleri öğrenmek istiyorum. Bana hangi kitapları tavsiye edersiniz?
CEVAP
Doğru yazılmış, nakli esas alan bir ilmihal kitabından dinini öğrenenlerin en aşağı seviyede olanı, başkalarının, başka kitapları okuyanların en üstününden daha bilgilidir. Bunu Hüseyin Hilmi Efendi (rahmetullahi aleyh) bildirmiştir. Demek ki, ilmihal seviyesi en üstün seviyedir. Çünkü öncelikle, böyle bir kimsenin itikadı doğrudur. İmam-ı Rabbânî hazretleri buyuruyor ki:

“Allahü teâlâya şükretmek için önce Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiğine uygun bir itikad edinmek lazımdır. Çünkü Cehennemden kurtulan, yalnız bu fırkadır. İtikadı düzelttikten sonra İslamiyet’e uygun hareket etmelidir. İslamiyet’i de bu fırkanın müctehidlerinin kitaplarından öğrenmelidir.” (Mektubat Tercümesi s.109)

“İtikadı düzeltmeden önce İslamiyet’in emir ve yasaklarını öğrenmenin hiç faydası olmaz. Bu ikisi birlikte düzelmedikçe de ibadetlerin faydası olmaz.” (Mektubat Tercümesi s.193)

İkincisi, bu kimse dinini, dinde reformcuların, mezhepsizlerin değil, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarından öğrenmektedir.

“Fetva demek, herhangi bir şeyin İslamiyet’e uygun olup olmadığını bildirmek demektdir. Yalnız, (Uygundur) veya (Caiz değildir) demek, fetva olmaz. Bu cevabın, hangi fıkıh kitabının, hangi yazısından alındığını da bildirmek lazımdır. Fıkıh kitaplarına uymayan fetvalar yanlıştır. Bunlara bağlanmak caiz değildir. İslam bilgilerini öğrenmeden, bilmeden âyet-i kerime veya hadis-i şerif okuyup da, bunlara kendi kafasına, kendi görüşüne göre mana verenlere İslam âlimi denmez. Bunlar Beyrut’taki papazlar gibi, Arapça bilen bir tercüman olabilir. Ne kadar yaldızlı, parlak söyleseler ve yazsalar da hiç kıymeti yoktur. Ehl-i sünnet âlimlerinin anladıklarına ve bunların yazdığı fıkıh kitaplarına uymayan sözleri ve yazıları Allahü teâlâ beğenmez.” (Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye s.120)

Bu kıymetli kitapta zaten, fıkıh, kelâm, tefsir, hadis ve tasavvuf ilimlerine ait, her Müslümanın bilmesi gereken bilgiler geniş olarak mevcuttur. Bunları okuyan, en yüksek seviyede ilim sahibi olur. Bu kitabı okuyup anlayan âlim, hayatına tatbik eden, buna uygun yaşan ise evliya bir zat olur.

Önizleme

Hiç yorum yok

Cevap istediğiniz sorularınız için dinimizislam2@gmail.com adresine mail gönderiniz. Teşekkürler.
DİNİMİZ ve İSLAM SİTESİ YÖNETİMİ

Blogger tarafından desteklenmektedir.