Header Ads

Ã?nizleme

Hep hayır dua etmeli, beddua etmemelidir

Önizleme
Sual: Beddua etmek günah mıdır?
Cevap: Berika’da bildirilen hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Kendinize, evladınıza, kötü dua etmeyiniz. Allah’ın kaderine razı olunuz. Nimetlerini arttırması için dua ediniz.)

(Ananın, babanın çocuğuna olan ve mazlumun zalime olan bedduaları reddedilmez.)

Bir Müslümanın kafir olması için dua edenin kendisi kâfir olur. Bir zalimin, kâfir olarak ölerek, sonsuz azap çekmesini istemek küfür olmaz. Musa aleyhisselamın böyle dua ettiği, Kur’an-ı kerimde bildirilmiştir. İmam-ı a’zam Ebu Hanife (rahime-hullahü teâlâ), “Başkasının kâfir olmasını istemek küfür olur” buyurdu. Zalimden başkasına beddua etmek haramdır. Zalime zulmü kadar beddua etmek caiz olur. Caiz olan bir şeyin miktarı, özrün miktarı kadar olur. Zalime de beddua etmemek, sabretmek ve hatta affetmek daha iyidir. Zimmiye ve herhangi bir kâfire, “Allah ömür versin” demek caiz değildir. Müslüman olması için veya cizye vererek Müslümanların kuvvetlenmesi için böyle dua etmek caiz olur. (İslam Ahlakı s.107)

Bir kimsenin küfrüne razı olmak küfürdür. Bir kişiye beddua ederek, “Allahü teâlâ senin canını kâfir olarak alsın” dese kâfir olmasında alimler ihtilaf ettiler. Küfrüne rıza küfürdür. Ama zulüm ve fıskından ötürü, azabı daim ve şiddetli olsun diye rıza ise küfür değildir. (Namaz Kitabı s. 161)
Marifetname kitabında, erkeğin hanımına karşı vazifelerini bildirirken buyuruluyor ki:
“Ona, yanında ve olmadığı zamanlarda hep hayır dua etmeli, beddua etmemelidir.” (Seadet-i Ebediyye s.605)

Said bin Cübeyr’in (radıyallahü anh) bir horozu vardı. Her gece öter, onu teheccüd namazına kaldırırdı. Bir gece her nasılsa ötmedi ve Said bin Cübeyr hazretleri teheccüde kalkamadı. Sabahleyin bu iş ona çok ağır geldi ve horoza, “Allahü teâlâ sesini kessin” dedi. Ondan sonra o horoz hiç ötmedi. Annesi bu hali görerek, oğlu Said bin Cübeyr’e, “Sakın kimseye beddua etme” diye tembihte bulundu. (Şevahid-ün-Nübüvve s.424)

Resulullah (sallallahü aleyhi ve sellem), Emir-ül müminin Ali bin Ebi Tâlib’e (kerremallahü vecheh) vasiyetinde, (Yâ Ali! Mazlumun kalbinin kırılmasından sakın ki, Allahü teâlâ onun bedduasını, kâfir de olsa kabul eder) buyurmuştur. (Menâkıb-ı Çihâr Yâr-i Güzîn s.344)

Kabre çiçek dikmek
Sual: Kabirlere çiçek ve ağaç dikmenin faydası var mı?
Cevap: Mezarlıktaki yeşil otları, dalları koparmak mekruhtur. Kuru otları koparmak caizdir. Kabir üzerine çiçek ve ağaç dikmek meyyite faydalıdır, iyidir. Buna verilecek parayı namaz kılan fakire sadaka vermek daha iyidir. (Seadet-i Ebediyye s.1011)

Önizleme

Hiç yorum yok

Cevap istediğiniz sorularınız için dinimizislam2@gmail.com adresine mail gönderiniz. Teşekkürler.
DİNİMİZ ve İSLAM SİTESİ YÖNETİMİ

Blogger tarafından desteklenmektedir.