Header Ads

Ã?nizleme

Büyüklerin eli öpülür

Önizleme
Sual: Şimdi bazı gençler, ana baba, hala teyze, amca dayı gibi yakın akrabaların elini öpmek yerine yanaklarından öpüyorlar. Bu moda, edebe uygun mudur?
CEVAP
Öyle yapmak Müslüman âdeti değildir. Elden öpmek saygıdır. Büyükleri yüzünden öpmek saygısızlıktır. Seadet-i Ebediyye kitabında, (Âlimin, ana babanın eli öpülür. Arkadaşın elini öpmek haramdır) deniyor. Kadının, özellikle erkeklerin bulunduğu yerde, başka kadının yanağından öpmesinin de mekruh olduğu İbni Âbidin'de yazılıdır. Çocukları yanaklarından öpmek ise uygundur.
Hadis-i şerifte, (Karşılaştığınız zaman birbirinize eğilmeyin, kucaklaşmayın!) buyuruldu. (Berika)
Eshab-ı kiram, yolculuktan döndükleri zaman kucaklaşırlardı. Şu hâlde, uzun yoldan gelmiş veya uzun zamandır görülmeyen bir arkadaşla kucaklaşmak caiz olur. Bunu âdet edinip her karşılaşmada kucaklaşmamalı. Tekeler gibi başını başına vurmak da uygun değildir.

Amca ve dayı baba hükmünde, hala ve teyze de anne hükmünde olduğu için onların da elleri öpülür. Çocukların, yaşlı ve sâlih zatların ellerini öpmeleri de caizdir. Bize ilim öğreten hoca, âlim olmasa da, âlim makamında olduğu için elini öpmek caiz olur. Büyükler de, küçük çocukların isterlerse alınlarından, başlarından veya yanaklarından öpebilir.

Gıybet günahı
Sual: Müslüman, namaz kılan bir arkadaşın kıyafeti dikkat çekicidir, parmağında altın yüzük de var. Hanımı ve kızı da açık geziyor diye gıybet ediyorlar. Gıybet günahı, o arkadaşın yaptıklarından daha fazla değil midir?
CEVAP
O kişi Müslüman olduğuna göre, suizan yerine hüsnü zan etmenin mahzuru olmaz. (İlm-i siyaset gereği de yapmış olabilir) diye düşünmek iyi olur. Çünkü gümüş yüzüğün üstüne altın kaplatılırsa, o yüzüğü kullanmanın caiz olduğu kitaplarımızda yazılıdır. Bizzat altın taksa da, gıybet etmenin ne faydası olacaktır? Üstelik çok zararı vardır. Hadis-i şerifte, gıybetin zinadan daha büyük günah olduğunu (Deylemî, Taberânî ve Beyhekî) gibi hadis âlimleri kitaplarında bildirmişlerdir.
Kıyafet ve tesettür konusunda da İkinci Abdülhamid han hazretlerinin siyaseti güdülmüş olabilir. Güdülmemiş olsa da, bize faydası olmayan şeyle uğraşmak, gıybet günahına girmek çok yanlış olur.

Hiç yorum yok

Cevap istediğiniz sorularınız için dinimizislam2@gmail.com adresine mail gönderiniz. Teşekkürler.
DİNİMİZ ve İSLAM SİTESİ YÖNETİMİ

Blogger tarafından desteklenmektedir.