Header Ads

Ã?nizleme

O, yürek değil, kalbdir

Önizleme
Sual: Bir siyasetçi, dağıttığı seçim broşüründe, (Oyunu kullanırken, şöhret olan kimseyi değil, yüreğinle karar verdiğini tercih et) diyor. Yürek, hayvanlarda da bulunan bir et parçası değil mi? (Vicdanınla, kalbinle karar ver) demesi gerekmez miydi?
CEVAP
Evet, maalesef biri, bir kelimeyi yanlış söylüyor, başkaları da, onu tekrar edince, galat kelimeler çoğalıyor. Evet, kalb yerine yürek demek yanlıştır. Kalb, yürekte bulunan bir kuvvettir. İnsana mahsus olan kalbe, gönül denir. Gönül görünmez, fakat tesirleriyle anlaşılır. Ampulde bulunan elektrik cereyanı gibidir. Ampule yürek dersek, ışığı da kalbdir. Galat olarak kullanılması meşhur olduğu için yadırganmıyor artık. Biz de yadırgamayalım.

(Şöhret olan) tâbiri de galattır, yanlıştır. Şöhret, ün demektir. (Falanca ün oldu) denmez. Ünlü oldu denir. Şöhrete kavuşana da, meşhur veya ünlü denir. Şöhretli dense de olur, ama şöhret olmaz. Bu da galat-ı meşhur olmaya başladı.

Akıl, doğruyu eğriden ayıran bir kuvvettir, hafıza gibi bilgi deposu değildir. Böyle olmasına rağmen, (Unuttum) yerine (Aklımdan çıktı), (Hatırladım) yerine, (Aklıma geldi) gibi galat ifadeler kullanılıyor. Bunları herkes kullandığı için galat-ı meşhur oldu. Yani biz de kullanabiliriz.

Şapı şekere karıştırmak
Sual: Selefî birinin hocası, (Huccet-ül-islam imam-ı Gazâlî ile şeyh-ül-islam İbni Teymiyye ve müceddid-i elf-i sani İmam-ı Rabbânî gibi büyük zatlar tenkit edilmez) demiş. İbni Teymiyye’nin hatası yok mudur?
CEVAP
Ehl-i sünnet âlimleri bildiriyor ki: İbni Teymiyye, Allahü teâlâya cisimdir diyen, kâfirlerin Cehennemde sonsuz azap göreceklerine inanmayan, Hazret-i Ali ve Ehl-i beyte, çirkin iftiralar eden ve daha nice sapıklıklarıyla İslamiyet’i içeriden yıkmaya çalışan bir mezhepsizdir. Mâlikî âlimlerinden Ahmed Sâvî hazretleri, Celaleyn tefsirinin şerhinde buyuruyor ki: İbni Teymiyye, birçok Müslümanın doğru yoldan sapmasına sebebiyet veren bir sapıktır. (Faideli Bilgiler)

Mezhepsizler, İmam-ı Gazâlî hazretlerine huccet-ül İslâm demezler. Onların böyle söylemeleri, İbni Teymiyye’ye şeyhülislam demek ve onu büyüklerin sınıfında göstermek için kullandıkları bir taktiktir. Bu mezhepsizin de, şapla şekeri, elmasla kara taşı aynı gibi göstermesi Müslümanları aldatmak için yaptığı bir hiledir.

Hiç yorum yok

Cevap istediğiniz sorularınız için dinimizislam2@gmail.com adresine mail gönderiniz. Teşekkürler.
DİNİMİZ ve İSLAM SİTESİ YÖNETİMİ

Blogger tarafından desteklenmektedir.