Header Ads

Ã?nizleme

Seherde duanın önemi

Önizleme
Sual: Bir muradın gerçekleşmesi için seher vakti edilen duanın önemi nedir?
CEVAP
Gece seher vakti yapılan ibadetin önemi büyüktür.

Yakub aleyhisselam, oğullarına, (Sizin için seher vakti Rabbime istiğfar edeceğim) dedi. (Yusuf 98)
Allahü teâlâ, iyileri, (Onlar seher vaktinde istiğfar eder) buyurarak övmektedir. (Zariyat 18)

Âl-i İmran sûresinin 17. âyetinde, sabredenler, sadıklar, namaz kılanlar, zekât verenler ve seherde istiğfar edenler övülmektedir. Teheccüt namazı kılmalı, seher vakitlerini istiğfarsız geçirmemelidir. (Mektubat-ı Masumiyye)

Musa aleyhisselam, (Yâ Rabbî, sana ne zaman yapılan ibadet makbul olur?) diye sordu. Cenab-ı Hak, (Gece namaz kıl!) buyurdu. (Ey Oğul İlmihali)

Birkaç hadis-i şerif:
(Seher vaktinde yapılan dua kabul olur.) [Tirmizî]

(Seher vakti Allahü teâlâ buyurur ki: İstiğfar edeni mağfiret ederim. Kim ne isterse, istediğini verir, duasını kabul ederim.) [Müslim]

(Teheccüt namazı, günahları affettirir ve hastalıklara şifa verir.) [Tirmizî]

Bir hadis-i kudsî de şöyledir:
(Abdesti bozulunca, abdest almayan, abdest alıp da, iki rekât namaz kılmayan, namaz kılıp da, bir ihtiyacı için dua etmeyen kimse, bana cefa etmiş olur. O kişi, dua eder de, duasını kabul etmezsem, ben ona cefa etmiş olurum. Hâlbuki ben cefa etmem.) [Şir’a şerhi]

Seher vakti, abdest alıp iki rekât namaz kıldıktan sonra, silsile-i aliyyeyi okuyarak, o âlimlerin hürmetine edilen duanın kabul olma ihtimali daha yüksektir.

İğne yaptırmak orucu bozar mı?
Sual: (S. Ebediyye’de, iğne [enjeksiyon] yaptırmanın, serum vermenin İmameyn’in kavline göre orucu bozmadığı yazılıdır) deniyor. Doğru mu?
CEVAP
Doğru değil. Bir yanlış anlaşılma var. Serum ve iğne, dört mezhepte de orucu bozar. S. Ebediyye’de Merakıl-felah şerhinden alınarak şöyle deniyor:

(Başta ve gövdedeki yaraya konulan ilacın, sıvı olsun, katı olsun, beyne ve hazım yoluna gittiği bilinirse, oruç bozulur. İçeri gittiği iyi bilinmezse, ilaç sıvı ise, İmam-ı a’zam bozulur dedi. İki imam ise, içeri gittiği iyi bilinmeyince bozulmaz dedi. İçeri sızdığı iyi bilinmeyen ilaç katı ise, üç imam da, bozulmaz dedi.)

Bundan anlaşılıyor ki, sızdığı iyi bilinen ilaç, katı da olsa, sıvı da olsa, üç imam da (Orucu bozar) buyurmuştur. Koldan, bacaktan, her yerden deri altına, adaleye iğne ile yapılan aşı, ilaç enjeksiyonlarının orucu bozacağı, buradan anlaşılmaktadır. (S. Ebediyye)

Görüldüğü gibi, yapılan iğnelerin, serumların orucu bozduğu açıkça bildirilirken, (Bozmaz) diyenlere itibar etmemelidir.

Orucu kazaya bırakmak
Sual: Ramazan ayı sıcak ve uzun günlere denk geliyor. İşimizin olduğu günlerde oruç tutmayıp kışın kısa günlerde kaza etsek bir mahzuru olur mu?
CEVAP
Çok mahzuru olur. Orucu kazaya bırakmayı mubah kılan özürlerin dışında, kazaya bırakmak haramdır, büyük günah olur. İki hadis-i şerif:

(Ramazanda mazeretsiz bir gün orucunu bozan kimse, ömür boyu oruç tutsa, o günü kaza edemez, yani o orucun sevabına kavuşamaz.) [Buhârî]

(Ramazanda bir gün oruç tutmayan, onun yerine bütün yıl oruç tutsa, o bir günkü sevaba kavuşamaz.) [Tirmizî]

Hadis-i şerifin birinde (bütün yıl) denirken, diğerinde (ömür boyu oruç tutsa) deniyor. O hâlde, Ramazan-ı şerifte oruç tutmayı ganimet bilmeli. 8 ve 16 Haziran tarihli yazılarımızdaki bildirilen şer’i bir mazeret olmadıkça, (İşim var, imtihana gireceğim, sahura kalkamadım, havalar sıcak) gibi bir bahane ile orucu kazaya bırakmak asla caiz olmaz.

Oruç tutarken
Sual: Oruçluya şeytanın vesvese veremeyeceği, ona yaklaşamayacağı doğru mudur?
CEVAP
Evet, doğrudur. İmam-ı Şa’rânî hazretleri buyuruyor ki: Orucun birçok faydasından biri de, bedenimize şeytanın gireceği bütün yolları tıkamasıdır. (Uhud-ül-kübra)

Önizleme

Hiç yorum yok

Cevap istediğiniz sorularınız için dinimizislam2@gmail.com adresine mail gönderiniz. Teşekkürler.
DİNİMİZ ve İSLAM SİTESİ YÖNETİMİ

Blogger tarafından desteklenmektedir.