Header Ads

Ã?nizleme

Sağdan başlamanın önemi

Önizleme
Sual: S. Ebediyye’de, (İmamın, son sünneti, farzı kıldığı yerde kılması mekruhtur. Biraz sağda veya solda kılar. Cemaatin aynı yerde kılması mekruh değilse de, başka yerde kılmaları müstehabdır) deniyor. Son sünneti, farz kılınan yerin neresinde kılmak daha evladır?
CEVAP
Sağdan başlamak sünnet olduğu gibi, sağdan sola doğru devam etmek de sünnettir. Mesela Kâbe tavaf edilirken, sağdan sola doğru dönülür. Bir yerdekilere, su veya çay gibi bir şey ikram edilirken, sağdan başlayıp sola doğru devam etmek de sünnettir. Çayın şekerini veya başka şeyleri karıştırırken, sağdan sola doğru karıştırmak da sünnettir.

Dünya, yıldızlar ve gezegenler, hep sağdan sola doğru döner.

İslam harfleri ve dolayısıyla Kur'an-ı kerim de, sağdan sola doğru yazılır.

Eğer yer müsaitse, öğlenin ilk sünneti kılınınca, farzı bunun solunda kılmak, son sünneti de farz kılınan yerin sol tarafında ve biraz gerisinde kılmak müstehab olur.

Şeytanın sünneti denmez
Sual: (Sünnet, yol, iş demek olduğu için, anamın sünneti, babamın sünneti, hattâ şeytanın sünneti demekte mahzur yoktur) diyorlar. Bir de, hadis-i şerifte geçiyormuş, kötü sünnet, iyi sünnet demek caiz midir?
CEVAP
Caizdir, ancak toplumda yanlış anlaşılabilen şeyler söylenmemeli ve yapılmamalıdır. Sünnetin meşhur mânâsı, Peygamber efendimizin yaptığı işlerdir. Bunun için şeytanın sünneti dememeli. Aynı mânâda, şeytanın yolu, şeytanın işi demeli.

Evet, hadis-i şerifte, (Sünnet-i hasene), (Sünnet-i seyyie) denmiştir, ama bunun Türkçesini söylemek, (İyi sünnet), (Kötü sünnet) demek yanlışlığa sebebiyet verir. Bunun yerine (İyi iş), (Kötü iş) demelidir. Büyük zatlar böyle kullanmıştır.

Gecenin üçte biri
Sual: (Kısa gecelerde, gecenin ilk üçte birini bulmak için, akşamla güneşin doğuşu arasındaki vakti üçe bölüp akşam vaktine eklemek gerekir) diyenler oluyor. Bu yanlış değil mi? Gece, imsak vaktinde bitmiyor mu?
CEVAP
Elbette yanlıştır. Gecenin kısa veya uzun olması fark etmez. Şer’i gece her zaman, akşam namazı ile başlar, imsak vaktinde biter. (S. Ebediyye)

Akşamla imsak arasındaki vaktin üçte biri, akşam vaktine eklenirse, gecenin ilk üçte biri bulunur. S. Ebediyye’de, (Mâlikî’de, yatsının âhır vakti gecenin ilk sülüsüdür. Mâlikîde şer’î gecenin sonuna kadar kılmak sahîh ise de, üçte birinden sonra kılmak günahtır) deniyor, mekruhtur denmiyor. Bir mazeretle gecenin ilk üçte birinde yatsıyı kılma imkânı olmazsa, imsak vaktine kadar kılınabileceği anlaşılıyor.

Din hakkında kitaplarda olanın aksini söylemek, yani yanlış fetva vermek çok tehlikelidir. Bir hadis-i şerif şöyledir:

(Bilmeden fetva verene, yerdeki ve gökteki melekler lânet eder.) [İbni Lal, İbni Asakir]
Lânete sebep olmamak için muteber kitaplara bakarak yazmalı veya konuşmalıdır.

Önizleme

Hiç yorum yok

Cevap istediğiniz sorularınız için dinimizislam2@gmail.com adresine mail gönderiniz. Teşekkürler.
DİNİMİZ ve İSLAM SİTESİ YÖNETİMİ

Blogger tarafından desteklenmektedir.