Header Ads

Ã?nizleme

Katilin öldürülmesi

Önizleme
Sual: İslamiyet'te ceza olarak, katilin öldürüldüğü doğru mudur?
CEVAP
Bu ceza, mahkeme kararıyla yapılırdı. Mahkemece katil öldürülünce, bu durum, diğerleri için gözdağı olurdu. Birini öldürmek isteyen kimse, beni de öldürürler korkusuyla, katillikten vazgeçer, böylece her ikisi de, hayatta kalırdı. Eski Araplarda kan davası hüküm sürüyordu. Birisi ötekini öldürünce, her iki tarafın kabilesi de gayrete ge­lir ve savaşırlardı. Bu da, pek çok kimsenin öldürülmesiyle sonuçla­nırdı. Katili öldürme âyeti gelince, artık savaş­mayı terk ettiler. Böylece, cinayetler önlenmiş oldu. (Tefsir-i Kurtubi)


Allah'ın ismine hürmet
Sual: Konuşurken, (Koş Allahım koş), (Ye Allahım ye) gibi şeyler söylemek veya (Allah yarattı demem, döverim) demek caiz midir?
CEVAP
Allahü teâlânın ismini lüzumsuz yere kullanmak, hürmetsizlik olur, günah olur. Lüzumsuz yere yemin etmeye benzer.


Bendeniz demek
Sual: Bazıları, bu günahkâr, bu âciz, bu naçiz, bu fakir, bendeniz, köleniz gibi ifadelerle tevazu gösteriyorlar. Gerçek tevazu sahibi olmayanın böyle söylemesi uygun mudur?
CEVAP
Samimi söylüyorsa hepsi uygundur; fakat bunlar günümüzde genel olarak tevazu göstermek için yapmacık olarak söyleniyor. Bendeniz, köleniz demektir. Köle, emredilen işleri hiç yüksünmeden yapar. Böyle tevazu sahibi olan kimsenin, öyle demesi çok güzel olur. Eğer emredilen işi yapması zor geliyorsa, bunu laf olsun diye söylediği, yapmacık, hatta kibir alameti olduğu anlaşılır; çünkü Cüneyd-i Bağdadi hazretleri, (Tevazu göstermeye çalışmak da kibirdir; çünkü kendinde bir varlık hisseden tevazu göstermeye çalışır. Gerçek tevazu ehli, kendinde bir varlık hissetmez ki, tevazu göstermeye çalışsın. Onun tevazuu tabiidir, yapmacık değildir) buyuruyor.


Kibirdendir yapmacık tevazu göstermek,


Bu âciz, bu günahkâr diye kendini yermek! 


Gusülde niyet
Sual: Şafii mezhebinde gusülde niyet farzdır; cünüplükten temizlenmeye de niyet farz mıdır? Mesela bir kimse, Cuma günü sünnet olduğu için gusletse, sonra cünüp olduğunu hatırlasa, o kimsenin tekrar gusletmesi gerekir mi?
CEVAP
Evet, gerekir. Maliki'de de böyledir. Bu iki mezhepten birini, gusül, abdest ve namazda taklit edenlerin, buna dikkat etmeleri gerekir.

Hiç yorum yok

Cevap istediğiniz sorularınız için dinimizislam2@gmail.com adresine mail gönderiniz. Teşekkürler.
DİNİMİZ ve İSLAM SİTESİ YÖNETİMİ

Blogger tarafından desteklenmektedir.