Header Ads

Ã?nizleme

Ha-mim’lerin şefaati

Önizleme
Sual: Ha-mim surelerini okuyan Cennetlik olur deniyor. Öyle bir şey var mı?
CEVAP
Sadece Ha-mim'ler değil, Kur'an-ı kerimin her suresi şefaat eder. İki hadis-i şerif meali şöyledir:


(Allah indinde Kur'andan daha üstün şefaatçi yoktur. Ne Peygamber, ne melek, ne de başkası.) [Taberani]


(Kur'an okuyun! Çünkü kıyamette şefaat eder.) [Müslim]


Kur'an-ı kerimin şefaat ettiği kimse de elbette Cennetlik olur. Bir hadis-i şerif meali de şöyledir:


(Ha-mim'ler yedidir. Cehennemin kapıları da yedidir. Her biri Cehennemin bir kapısına gelip bekler, "Ya Rabbi, bana inanıp da beni okuyanı bu kapıdan sokma!" der.) [Beyheki]


Bu hadis-i şerifler şartsız bildirildiği için, şartlarını da bilmek gerekir. İlk önce, Kur'an-ı kerimi okuyanın Müslüman ve Ehl-i sünnet olması şarttır. Gayrimüslim veya bid'at ehliyse, hiç faydası olmaz. Bid'at ehlinin ve diğer sapıkların okuması, kendi aleyhlerine delil olacaktır. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:


(Kur'an-ı kerim, okuyanlarına, ya şefaat edecek veya düşman olacaktır.) [Müslim]


Kur'an-ı kerim, okuyanlarına niye düşman olacak? Çünkü Kur'an-ı kerim okuyanın okuduğuna inanması ve onunla amel etmesi şarttır. İnanmayana ve bid'at ehline şefaat etmez, aksine hadis-i şerifte bildirildiği gibi düşman olacaktır.


Her zaman söylediğimiz gibi, şartsız bildirilen hadis-i şerifleri okuyunca, şartsız kabul etmek yanlış olur. Mesela, (Cömert cennete girer) hadis-i şerifi de şartsız bildirilmiştir, yani bazı şartları var demektir. Bu şartlarından en önemlisi, imanlı ve Ehl-i sünnet itikadında olmasıdır.

Hiç yorum yok

Cevap istediğiniz sorularınız için dinimizislam2@gmail.com adresine mail gönderiniz. Teşekkürler.
DİNİMİZ ve İSLAM SİTESİ YÖNETİMİ

Blogger tarafından desteklenmektedir.