Header Ads

Ã?nizleme

İslam’a göre namaz

Önizleme

Sual: Farklı ictihadlardan kurtulup, Kitap ve Sünnet esas alınarak (İslam’a göre namaz) kitabı hazırlanamaz mı?

CEVAP
Hazırlayanlar var. Bu da Kitap ve Sünnet’ten kendi anladığına göre bir namaz olur ki, buna da, Kitap ve Sünnet’e göre namaz denmez; indî [kişisel] namaz denebilir. Peki, dört hak mezhebin sahipleri Kitap ve Sünnet’e göre namaz kılmayı bildirmediler mi? Onların farklı ictihadları, ümmet için birer rahmettir. Şimdiki türedilerin, yetkisiz olarak, kendi şahsî görüşlerine Kitap ve Sünnet demeleri çok yanlış olur. Zaten her sapık, kendi kişisel görüşünün kitaba ve sünnete uygun olduğunu savunur. Bu yanlışlıktan dolayı 72 tane sapık fırka meydana çıkmıştır.


Müslümanlara rahmet olması için, Resulullah efendimiz bazı şeyleri farklı bildirdi. Müctehid âlimler de bunlara dayanarak farklı hükümler bildirdiler. Şimdi her müslüman, bunlardan birine uymak zorundadır. Seyyid Ahmed Tahtavi hazretleri buyuruyor ki:


Cehennemden kurtulan fırka-i naciyye, bugün dört mezhepte toplanmıştır. Bu dört mezhep, Hanefi, Maliki, Şafii ve Hanbeli’dir. Bu zamanda, bu dört hak mezhepten birine uymayan, bid’at sahibi olup Cehenneme gider. (Dürr-ül-muhtar haşiyesi)


Namazda imam arkasında Fatiha okumak Kitap ve Sünnet’e uygun mudur? İmam-ı Şafii’ye göre farzdır, İmam-ı a’zama göre, tahrimen mekruh yani harama yakındır. Biri farz derken, öbürü haram diyor. Hangisi İslam’a göre namaz olur? Onun için Hanefi’ye göre namaz, Şafii’ye göre namaz denmiştir. İslam’a göre namaz olmaz, yapılmaya kalkılırsa mezhepsizlik, yani bid’at ve dalalet olur.


Ücretle ibadet etmekSual: Mezarlıkta hafızlar dolaşıyor, ücretle Yasin-i şerif okuyorlar. Yahut hazır okunmuş hatim var, ucuz satarız diyorlar. Bu günah değil midir?
CEVAP
Ücretle ibadet yapmak veya yaptırmak yahut ibadetin sevabını başkasına satmak bâtıldır. İbadeti yapmadan pazarlık edilirse, ücret olur. Yaptıktan sonra pazarlık edilirse, ibadeti satmak olur. İkisi de caiz değildir. (S. Ebediyye)


İbadetleri, mesela Kur’an-ı kerimi, mevlidi, duayı para karşılığı yapmak caiz değildir. Parayı almak da, vermek de haramdır. Bunları Allahü teâlânın rızası için yapmalı, hediye verilirse, okuyanın alması günah olmaz. (İslam ahlakı)


Kur’an-ı kerim geçim vasıtası yapılmaz. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:


(Kur’an-ı kerim okuyun; fakat geçim vasıtası yapmayın.) [İ.Ahmed]


(Bir zaman gelir, Kur’an-ı kerim, Allah rızası için değil, dünyalık için okunur.) [Ebu Davud]


(Kur’an-ı kerim okuyup da, okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkanlar olacaktır.) [İbni Mace]


Hiç yorum yok

Cevap istediğiniz sorularınız için dinimizislam2@gmail.com adresine mail gönderiniz. Teşekkürler.
DİNİMİZ ve İSLAM SİTESİ YÖNETİMİ

Blogger tarafından desteklenmektedir.