Header Ads

Önizleme

Hak cemaat

Önizleme
Sual: Bir cemaatin kıyamete kadar hak üzere cihad edeceği bildiriliyor. Bu hangi cemaattir?
CEVAP
Önce bu husustaki hadis-i şerifleri bildirelim:

(Ümmetimden bir taife, mansur ve muzaffer olmakta kıyamete kadar devam eder. Onları yardımsız bırakanların kendilerine bir zararı olmaz. ) [Tirmizi]

(Ümmetimden hak üzere bir taife, kıyamete kadar galip olarak cihad eder.) [İbni Asakir]

(Ümmetimden bir taifeye Hakkın yardımı kıyamete kadar devam eder. Bunları bırakıp ayrılanların bu taifeye bir zararı olmaz.) [İbni Mace]

(Ümmetimden hak üzere bir taife, düşmanlara galip olarak cihad ederler. Sonuncu taife, Deccal ile savaşır.) [Ebu Davud]

(Ümmetimden bir taife, Hakkın yardımı ile cihada devam eder.) [Buhari]

Hiç şüphe yok ki, bunlar, fırka-i naciye denilen Ehl-i sünnet vel cemaat fırkasıdır. Şimdi çok kimse kendilerinin bu fırkadan olduğunu söylese de, önemli değildir. Bu fırkanın Türkiye’de olması da şart değil, dünyanın herhangi bir ülkesinde olabilir. Önemli olan Ehl-i sünnet vel cemaat itikadına sahip olmaktır.

Selefin mezhebi


Sual: Selef-i salihinin mezhebinin Ehl-i sünnet vel cemaat olduğu, selefiye diye bir mezhebin olmadığı kitaplarda yazılıdır; ama Eş’ari ve Matüridi ne oluyor? Ehl-i sünnet vel cemaat ne demektir?
CEVAP
Sünnet, bilindiği gibi Resulullahın bildirdiği yoldur. Cemaatten kasıt da Eshab-ı kiramdır. Sünnet ve cemaat ehli [Ehl-i sünnet vel cemaat] demek, Resulullahın ve Eshab-ı kiramın gittikleri, itikattaki tek yol demektir. Yani Eshab-ı kiramdan bugüne kadar, tek kurtuluş fırkası Ehl-i sünnet vel cemaat fırkasıdır.

Ehl-i sünnet vel cemaat itikadı kitaplara geçmemişti, Ehl-i sünnetin iki imamı olan İmam-ı Eş’ari ve İmam-ı Matüridi, Ehl-i sünnet itikadını sistemleştirip kitaplara geçirdi. Ameldeki mezheplerin nasıl imamları varsa, mesela Hanefi mezhebinde, imam-ı Ebu Yusuf, imam-ı Muhammed gibi müctehidler varsa, bu iki zat da itikat imamlarıdır. Her müctehidin farklı ictihadı olur, bu da rahmettir.

Kâfirun suresini okumak


Sual: (Kâfirun suresini okurken yanılan kimse küfre düşer) deniyor. Bilmeden söylenince veya dil sürçmesiyle söylenince de mi küfür olur?
CEVAP
Dil sürçmesiyle veya bilmeden, namazda küfre düşürücü şekilde bir âyet okunsa küfür olmaz. Yanılmak özür olur.

Önizleme

Hiç yorum yok

Cevap istediğiniz sorularınız için dinimizislam2@gmail.com adresine mail gönderiniz. Teşekkürler.
DİNİMİZ ve İSLAM SİTESİ YÖNETİMİ

Blogger tarafından desteklenmektedir.