Header Ads

Önizleme

Müslüman olmayanlar

Önizleme
Sual: Kâfir Allah’a inanmayan kimse demektir. Bâtıl da olsa, başka bir dine inanana kâfir denmez. Kâfir olmayan da cehenneme gitmez diye biliyorum. Bu bilgim doğru değil mi?
CEVAP
Doğru değildir. Kâfir, Müslüman olmayan demektir. Hatta Müslüman olduğunu söylese; ama dinin bir emrini inkâr etse, yine kâfir olur. Her ateist kâfirdir; ama her kâfir ateist olmayabilir. Deist olabilir. Deistler de kâfirdir. Deist, deizm yanlısı demektir. Deizm, kâinatı bir Tanrı'nın yarattığına inanmakla beraber yaratıcının kâinata hiçbir müdahalesi olmadığını ve olmayacağını savunan, vahyi reddeden felsefi görüştür.

Müslüman olmayan herkes kâfirdir ve kâfir olarak ölenlerin hepsi cehennemdedir.

Allahü teâlâ bizzat Kur’an-ı kerimde, kullarını küfürden korunmaları için ikaz etmekte ve kâfirlerin akıbetinin ne olacağını bildirmektedir. Birkaç âyet-i kerime meali şöyledir:

(Elbette, ehl-i kitaptan [Yahudi ve Hıristiyan] olsun, müşriklerden olsun bütün kâfirler Cehennem ateşindedir, orada ebedi kalırlar. Onlar yaratıkların en kötüsüdür.) [Beyyine 6]

(Allah, Meryem oğlu Mesîh’tir diyenler kâfir olmuştur. Allah, kendine ortak koşana Cenneti haram kılar; artık onun yeri ateştir ve zalimler için yardımcı yoktur.) [Maide 72]

(Yahudiler, Üzeyr’e, Hıristiyanlar da İsa’ya Allah’ın oğlu dediler. Daha önce kâfir olmuş kişilerin sözlerini taklit ediyorlar. Allah onları kahretsin.) [Tevbe 30]

(Allah’a ve Resûlüne inanmayan o kâfirler için çılgın bir ateş hazırladık.) [Fetih 13]

Zengin fakirleşse

Sual: Zengin bir kimse, (Şu işim olursa Allah rızası için bir koyun keseceğim) dese, sonra fakirleşse, o işi olunca da fakirliği devam etse, zengin olana kadar adağını yerine getirmese günah olur mu?
CEVAP
Günah olmaz.

Talak-ı bain

Sual: Boşamak niyetiyle hanımına (Seni eşim olarak tutarsam Allah benim canımı alsın) demekle, bir talak-ı bain olur mu?
CEVAP
Evet.

Önizleme

Hiç yorum yok

Cevap istediğiniz sorularınız için dinimizislam2@gmail.com adresine mail gönderiniz. Teşekkürler.
DİNİMİZ ve İSLAM SİTESİ YÖNETİMİ

Blogger tarafından desteklenmektedir.