Header Ads

Önizleme

Kur’an-ı kerimin fazileti

Önizleme
Sual: Kur’an-ı kerim okumanın fazileti nelerdir?
CEVAP
Kur’an-ı kerimi öğrenmek, öğretmek ve okumak çok sevaptır. Kur’an-ı kerimi tecvide uygun
öğrenmeli ve her gün az da olsa, okumaya çalışmalı! Bu husustaki hadis-i şeriflerden bazıları şöyle:
(Kur’an öğrenen ve öğreten, en hayırlınızdır.) [Buhari]
(Kur’an okuyan kimse bunamaz.) [Tirmizi]
(Kur’an okunan yere rahmet ve bereket yağar.) [Buhari]
(Kur’an okunan evin hayrı artar, sakinlerini sıkmaz, melekler toplanır, şeytanlar oradan uzaklaşır. Kur’an okunmayan ev, içindekilere dar gelir, sıkıntı verir, bereketsiz olur. Melekler uzaklaşır, şeytanlar oraya dolar.) [Darimi]
(Her gece on âyet okuyan, gafillerden sayılmaz.) [Hakim]
(Kur’an okuyun! Kıyamette size şefaat eder.) [Müslim]
(Kim bir âyet öğrenirse, bu âyet kıyamette onun için nur olur.) [Darimi]
(Bir âyet öğrenmek, yüz rekât [nafile] namaz kılmaktan daha iyidir.) [İ. Mace]
(Kur’an okunan yere rahmet yağar, melekler hazır olur.) [Buhari]
(Kur’andan bir âyet dinleyen, sayısız çok sevaba kavuşur.) [İ.Ahmed]
(Kur’anı öğrenip gece gündüz okuyana imrenmek gerekir.) [Müslim]
(Kur’an okuyanla dinleyen, sevabda ortaktır.) [Deylemi]
(İnsanların en çok ibadet edeni, en çok Kur’an okuyandır.) [Deylemi]
(Kur’an-ı kerim okuyup, ezberleyen, helali helal, haramı haram bilen, Cennete girer. Ayrıca [müslüman] akrabasından, hepsi de Cehennemlik olan on kişiye şefaat edip, onları Cehennemden kurtarır.) [Tirmizi]
(Evlerinizde Kur’an okumayı artırın! Kur’an okunmayan evin hayrı azalır, şerri çoğalır, o ev halkına darlık gelir.) [Dare kutni]
(Kur’an okunan evin bereketi artar. Kur’an okunmayan ev, bereketsiz olur.) [Darimi]
(Kur’an okuyun! Çünkü kıyamette şefaat eder.) [Müslim]
(En üstün ibadet Kur’an okumaktır.) [İbni Kani]
(Kur’an ehli, Cennet ehlinin reisleridir.) [Hakîm]
(Kur’an okuyanlar, Cennet ehlinin ârifleridir.) [Darimi]
(Kur’an okunan ev, gök ehline, yerden yıldız göründüğü gibi görünür.) [Beyheki]
(Kur’an ehli, Ehlullahtır.) [Hatîb] (Ehlullah, Allah dostu, evliya demektir.)


Son sözün önemi


Sual: (Son sözü La ilahe illallah olan cennete girer) hadis-i şerifinden murat nedir? Bir mümin aniden ölse, Allah diyemese cehenneme mi gider?
CEVAP
Son sözün kelime-i tevhid olması şart değildir. İmanlı ölen herkes er geç cennete girecektir. (Son sözü La ilahe illallah olan cennete girer) hadis-i şerifinden murat; cehennem uğramadan cennete gireceğinin müjdesidir. Yoksa her Müslüman, velev ki fâsık olsun, günahlarının cezasını çektikten sonra da cennete girecektir. (İbni Abidin)
Demek ki son sözü kelime-i tevhid olmak ayrı bir müjdedir.

Gusülden sonra


Sual: Cünüplükten guslederken veya gusletmeden önce, etek tıraşı olmak uygun mu? Yoksa gusülden sonra mı bırakmak gerekir?
CEVAP
Gusletmeden veya gusül bitmeden önce etek tıraşı olmak cünüp için mekruhtur. Hayızlı için mekruh değildir.

Önizleme

Hiç yorum yok

Cevap istediğiniz sorularınız için dinimizislam2@gmail.com adresine mail gönderiniz. Teşekkürler.
DİNİMİZ ve İSLAM SİTESİ YÖNETİMİ

Blogger tarafından desteklenmektedir.