Header Ads

Ã?nizleme

Yaratmak Allah’a mahsustur

Önizleme
Sual: Yapmak anlamında yaratmak kelimesini kullanmakta mahzur var mıdır?
CEVAP
Evet, vardır. Yaratmak, yoktan var etmek demektir. Üç âyet-i kerime meali:

(Yaratmak Allah’a mahsustur.) [Araf 54]

(Her şeyi yaratan ancak Allah’tır.) [Rad 16]

(Her şeyin yaratıcısı Allah’tır.) [Zümer 62, Mümin 62]

İslam âlimleri de buyuruyor ki:

Allahü teâlâ, hayat, ilim, semi, basar, irade, kudret sıfatlarından kullarına biraz ihsan etti; ama yalnız üç sıfatı, kendine mahsustur. Bu üç sıfattan hiçbir mahlûkuna vermedi. Bunlar, kibriya, gani olmak ve yaratmak sıfatlarıdır. Kibriya; büyüklük, üstünlük demektir. Gani olmak; başkalarına muhtaç olmamak, her şeyin Ona muhtaç olması demektir. (Hak Sözün Vesikaları)

Allahü teâlânın âdeti şöyledir ki, her şeyi bir sebeple yaratmaktadır; ama sebeplerin, vasıtaların, Onun yaratmasına hiç tesirleri yoktur. Vasıtasız maliktir. Ondan başka yaratıcı yoktur. Bütün varlıkları yoktan var etti. İnsanların ve hayvanların hareketlerini, hastalıklarını, şifalarını, hayırlarını, şerlerini, faydalarını, zararlarını yaratan yalnız Odur. İnsan, kendi hareketlerini, düşüncelerini, hiçbir şeyi yaratamaz. İnsanın düşüncelerini, hareketlerini, keşiflerini, buluşlarını hep o icat etmekte, yaratmaktadır. Ondan başkasına yaratıcı demek, cahilce, batıl bir sözdür. (Feraid-ül-fevaid)

Tayinle halife

Sual: Bir halife, kendisinden sonra gelecek halifeyi tayin etme yetkisine sahip midir? Osmanlı sultanlarının yaptıkları tayin meşru mudur?
CEVAP
Elbette, bir halife kendisinden sonra gelecek halifeyi tayin etme yetkisine sahiptir. Hazret-i Ebu Bekir, şûraya bile lüzum görmeden, kendisinden sonra Hazret-i Ömer’i halife tayin etmiştir. Osmanlı devletinde de, bu ictihada uygun olarak, halife kendisinden sonraki halifeyi tayin etmiştir. Hiçbir şeyhülislam bu tayinlere karşı çıkmamış, aksine onaylamıştır. Günümüzdeki mezhepsizlerin, Osmanlı halifelerine saldırmalarının hiç kıymeti yoktur.

Adak oruçları

Sual: Muayyen olan ve olmayan adak oruçları nedir? Bunlara ne zaman niyet edilir?
CEVAP
Muayyen oruçlar: Belli gün oruç adamak böyledir. Mesela pazartesi günü oruç tutmayı adamak, muayyen adak orucu olur. Bunlara, öğleye bir saat kalana kadar niyet edilebilir.

Gayr-i muayyen oruçlar: Herhangi bir gün oruç adamak. Mesela, (Allah rızası için üç gün oruç tutacağım) demek böyledir. Bunlara, imsak vaktinden önce niyet etmek şarttır.

Hiç yorum yok

Cevap istediğiniz sorularınız için dinimizislam2@gmail.com adresine mail gönderiniz. Teşekkürler.
DİNİMİZ ve İSLAM SİTESİ YÖNETİMİ

Blogger tarafından desteklenmektedir.