Header Ads

Ã?nizleme

Mushaf’a değişik harfler yazmak

Önizleme
Sual: Bazı Mushaflarda, âyetlerin okunuşu Latin harfleriyle kenarına yazılıyor. Böyle yazmak ve okumak, namaz surelerini buradan öğrenmek uygun olur mu?
CEVAP
İbni Hacer-i Mekki hazretleri buyuruyor ki:
Kur’an-ı kerimi, Arapçadan başka harfle yazmak, Kuran-ı kerim yerine bunu okumak, sözbirliğiyle haramdır. Arapçadan başka harfle yazmak ve böyle yazılmış Kur’anı okumak haramdır. Kur’an-ı kerimi başka harflerle yazmak, okumak, öğrenmesini kolaylaştırır demek doğru değildir. Kolay olsa bile, caiz olmasına sebep olamaz. (Fetava-i fıkhiyye)

Doğru okunmadığında, Kur’an-ı kerimin mânâsı değişerek, yanlış mânâların çıktığı haller çoktur. Mesela, Hallâk kelimesi, Hı ile okunduğunda yaratıcı, Ha ile okunduğunda, berber mânâsına gelmektedir.

Arapçadaki harflerin karşılığı latin harflerinde yoktur. Arapçada üç tane S, üç tane Z harfi vardır. Biri kalın Zı, ikinci ince okunan Ze, üçüncüsü Zal’dır. Bunların üçü ayrı ayrı söylenir. Rükû tesbihinde Zı ile azîm denir ki, Rabbim büyüktür demektir. Eğer ince Ze ile yani zal ile azîm denilirse, hâşâ, Rabbim benim düşmanımdır mânâsına gelmektedir.

Bunun için, her müslümanın namaz kılacak kadar sureleri, duaları, düzgün okumasını bilen birinden öğrenmesi gerekir. Latin harfleriyle yazılmış halinden öğrenmiş olsa bile, mutlaka bilen birine kontrol ettirip, yanlışların düzeltilmesi gerekir. Bunları latin harfleriyle düzgün olarak ezberlemek mümkün değildir. Kur’an-ı kerimi de aslından okumalıdır. Aslından okunmazsa, sevab kazanalım derken, günaha girilebilir. Okumayı öğrenmek, hiç zor değildir. Sitemizdeki Sesli elifba da öğrenmeye yardımcı olur.

Din kitabı satmak

Sual: Kâr amacıyla dini kitap satmakta mahzur var mıdır?
CEVAP
Büyük günah olur. Dini eser, dine hizmet niyetiyle neşredilirse, ücret de geçinilecek kadar alınırsa günah olmaz. Geçinmek için, dini kitap yazıp satmak, dilenmekten daha büyük günahtır.

Malını müşteriye gösterirken tüccarın Allah demesi, Kelime-i tevhid okuması günahtır. Bunları para kazanmaya alet etmek olur. (El-İhtiyar) [Bu ifadeden, müşteri çekmek gayesiyle dükkânına dini levhalar asmanın da, dini ticarete alet etmek olacağı anlaşılmaktadır.]

Din kitaplarını ve Mushafları satmak, Kur’an-ı kerim öğretilmesine, okunmasına sebep olmak niyetiyle olursa, caiz ve sevab olur; fakat böyle niyetin alameti, bunları maliyetine yakın, çok az bir kârla satmaktır. Başka geliri de varsa, Mushafı kârsız satmalı. Sadece kâğıt, işçilik ücreti ve masraflarını almak, caizdir. (S. Ebediyye)

Dükkânı açıp kaparken

Sual: Dükkânı besmeleyle açıp kapamak, dini ticarete alet etmek olur mu?
CEVAP
Hayır, besmeleyle açıp kapatmak iyi olur. Başkalarına duyurmak gayesiyle olursa, riya olur, caiz olmaz.

Önizleme

Hiç yorum yok

Cevap istediğiniz sorularınız için dinimizislam2@gmail.com adresine mail gönderiniz. Teşekkürler.
DİNİMİZ ve İSLAM SİTESİ YÖNETİMİ

Blogger tarafından desteklenmektedir.