Header Ads

Ã?nizleme

Mecusinin yemeği ve zulmet

Önizleme
Sual: Hintli Mecusi bir arkadaşımın yemeğini yiyince, bende manevi bir rahatsızlık oluyor. Kâfirlerin yemeğinde zulmet olur mu? Böyle gayrimüslimle arkadaşlıkta mahzur var mıdır?
CEVAP

Evet, zulmete sebep olur.

Makamat-i mazheriyye’de, keramet kısmında diyor ki:

Gulam Hasan’ı görünce, (Kâfir yemeği yemişsin. Kalbinde küfür zulmeti hâsıl olmuş) buyurdu. Gulam, (Evet, Hindu’nun verdiğini yedim) dedi. Küfür ve haram alametleri bulunan yemekler, kalbi karartır. (S. Ebediye)

Haram yollardan elde edilen kazançlar da, habis olur, bereketsiz olur. Sonu dünyada da, âhirette de, zarar ve ziyan olur. Bid’atlerin ve günahların zulmetleri kalbleri karartıp, hafızaları zayıflatır. (F. Bilgiler)

Bid’at ehliyle, fâsıklarla, kâfirlerle ve mezhepsizlerle arkadaşlık yapanların kalblerinde, ihlâs kalmaz. Zulmet, kara lekeler hâsıl olur. Silsile-i aliyye büyüklerinden Seyyid Nur, (Sokakta fâsıkla karşılaşmak, kalbde zulmet hâsıl eder) buyuruyor. (S. Ebediyye)

Allahü teâlâ, (Ya Davud, beni sevmekte sana uymayanla, arkadaşlık etme! Çünkü onlar senin düşmanındır, kalbini karartır ve seni benden uzaklaştırmaya çalışır) buyurdu. (İ. Gazali)

Ruha zulmet veren şey

Sual: Musiki ruhu besler mi, yoksa zulmet mi verir?
CEVAP

Haram olan musiki, kâfir olan nefsimize hoş gelir, onu azgınlaştırır, ruhu ise zulmete boğar. Resulullah, (Gına yani musiki, kalbde münafıklığı arttırır) buyurdu. (Beyheki)

Kur’an-ı kerim okumak, musikinin hâsıl ettiği zulmetleri temizler. Kalbi, ruhu nurlandırır. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:

(Kur’an okunan evin hayrı artar, sakinlerini sıkmaz, melekler toplanır, şeytanlar oradan uzaklaşır. Kur’an okunmayan ev, içindekilere dar gelir, sıkıntı verir, bereketsiz olur. Melekler uzaklaşır, şeytanlar oraya dolar.) [Darimi]

Zulmeti temizlemenin yolu

Sual: Günahlarımız, kötü kimselerin yemekleri ve bunlarla görüşmek sebebiyle, kalbimize gelen zulmet, nasıl temizlenir?
CEVAP

İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:

Kalbe gelen zulmeti [lekeleri] temizlemek için, tevbe ve istiğfar ederek Allahü teâlâya sığınmalıdır. (1/171)

Hazret-i Ebu Bekir buyurdu ki:

Beş zulmetin beş ışığı vardır:

1- Dünya zulmetinin ışığı ibadettir.

2- Günah zulmetinin ışığı tevbedir.

3- Kabir zulmetinin ışığı, La ilahe illallah, Muhammedün Resulullah demektir.

4- Âhiret karanlığının ışığı, salih ameldir.

5- Sırat karanlığının ışığı, yakîndir. [Doğru ve şüphesiz imandır.]

Hazret-i Osman da buyurdu ki:

Dünya ve dünya malı için üzülmek kalbe zulmet verir. Âhiret için üzülmek ise kalbi nurlandırır. (M. Ç. Y. Güzin)

Hiç yorum yok

Cevap istediğiniz sorularınız için dinimizislam2@gmail.com adresine mail gönderiniz. Teşekkürler.
DİNİMİZ ve İSLAM SİTESİ YÖNETİMİ

Blogger tarafından desteklenmektedir.