Header Ads

Ã?nizleme

Taberi Ehl-i sünnet midir?

Önizleme
Sual: Taberi ismindeki zat, Ehl-i sünnet midir?

CEVAP

Birkaç Taberi vardır. Bid’at ehli olanlarını, Ehl-i sünnet olan İmam-ı Taberi ile karıştırmamalıdır. Ehl-i sünnet olan İbni Cerir Taberi’nin tam ismi, Ebu Cafer Muhammed bin Cerir Taberi’dir. Tefsir, hadis ve Şafii fıkıh âlimidir. Miladi 839 yılında Taberistan’da doğru ve 923’de Bağdat’ta vefat etti. 23 cilt Cami’ul-beyan tefsiri ve Tarih-ul-ümem kitabı çok kıymetlidir. Ali bin Muhammed Şimşati adında bir Şii, bu tarihi kısaltmış; bu Şii kitabı, Taberi tarihi adıyla Türkçe’ye tercüme edilmiştir. Okuyanlar, Ehl-i sünnet olan İmam-ı Taberi’nin kitabı sanarak aldanmaktadır. Kısaltırken kendi görüşlerini de ilave etmiştir. Bilmeyen de, İmam-ı Taberi böyle söylüyor zannediyor. 

Muhammed bin Cerir bin Rüstem Taberi’nin ise Şii olduğu, Alusi’nin Tuhfe-i isna-aşeriyye muhtasarı kitabının 68. sayfasında yazılıdır.

Muhammed bin Ebil-Kasım Taberi’nin de Şii olduğu, Esma-ül-müellifin kitabında yazılıdır. Bunları, İbni Cerir hazretleri ile karıştırmamalıdır.

1153’te vefat eden İmamiyye fırkasından Şii Fadl bin Hasen Taberi’nin Mecma’ul-beyan adındaki Taberi Şii tefsiri de, İbni Cerir hazretlerinin Taberi tefsiriyle çok karıştırılmaktadır. (S. Ebediyye)

Maliki’ye göre guslederken

Sual: Maliki mezhebini taklit eden erkek, guslederken önce avret yerlerini yıkasa sonra, bir daha ön avret yerine hiç dokunmasa, abdest alıp guslettikten sonra, bu gusül abdestiyle namaz kılabilir mi?

CEVAP

Kılabilir. Guslederken, ön avret yerine, abdestten sonra dokunulmazsa, abdesti bozulmaz. Avret yerine dokunmak, gusle zaten zarar vermez; yani dokunulsa bile, gusle devam edilir. Sonra, namaz kılmak için, sadece namaz abdesti alması yeterli olur. Kadınların ise, avret yerlerine dokunsalar da, abdestleri bozulmaz.

Bir eli kulağa koymak

Sual: Ezan okurken iki eli değil de, sadece bir eli kulağa koymak bid’at olur mu?

CEVAP

Evet, bid’at olur.

Hiç yorum yok

Cevap istediğiniz sorularınız için dinimizislam2@gmail.com adresine mail gönderiniz. Teşekkürler.
DİNİMİZ ve İSLAM SİTESİ YÖNETİMİ

Blogger tarafından desteklenmektedir.