Header Ads

Önizleme

İyiliği başa kakmak

Önizleme
Sual: İyilik yapmak ve yapılan iyiliği hatırlatmak günah olur mu?

CEVAP

İyilik yapmak değil, hatırlatmak maskesi altında yapılan iyiliği başa kakmak günahtır. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:

(Allahü teâlâ şu üç kişinin yüzüne bakmaz, onlar için acıklı bir azap vardır:

1- Eteklerini yerde sürüyerek yürüyen kibirli kimse,

2- Verdiği bir şeyi başa kakan kimse,

3- Yalan yere yeminle malını satan kimse.) [Müslim, Nesai]

(Allahü teâlâ, kıyamette, şu dört kişiye, rahmetle nazar etmez:

1- Ana babasına âsi olan,

2- Ettiği iyiliği başa kakan,

3- Devamlı içki içen,

4- Kaderi inkâr eden.) [İ. Adiy]

(Allahü teâlâ şu üç kimseye buğzeder:

1- Başa kakana,

2- Kibirlenene,

3- Çok yemin eden esnafa.) [Hâkim]

(Hilekâr, cimri ve yaptığı iyilikleri başa kakan kimse cennete giremez.) [Tirmizi]

(Cennetin kokusu beş yüz yıllık yerden duyulur. Yaptığını başa kakan, anaya-babaya asi olan ve içkiye devam eden cennetin kokusunu duyamaz.) [Taberani]

(Allahü teâlânın verdiği malı, gizli ve aşikâre Hak yoluna harcayan ve yaptığı iyilikleri başa kakmayan, müminlerin en kıymetlisi olur.) [İ. Ahlakı]

İki âyet-i kerime meali de şöyledir:

(Yaptığın iyiliği çok görerek, başa kakma!) [Müddessir 6] (Medarik)

(Mallarını Allah yolunda harcayıp, daha sonra verdiklerini başa kakmayanların, kalb kırmayanların, Rableri yanında mükâfatları vardır. Onlar için hiçbir korku ve üzüntü yoktur.) [Bekara 262]

İbadetten sevap beklenir

Sual: S. Ebediyye’de orucun Allah’ın emri olduğuna inanmak ve sevab bekleyerek tutmak lazım olduğu bildiriliyor. Oruç gibi, namaz için de, aynı şekilde sevab beklemek lazım mıdır?

CEVAP

Elbette sevab eklemek lazımdır. Zekât da öyle, hac da öyledir.

İmam-ı Asım kıraati

Sual: Kur’an-ı kerimin okunuşu bildiren yedi büyük kıraat âliminin olduğu bildiriliyor. Biz hangisine göre okuyoruz?

CEVAP

İmam-ı Asım’ın kıraatine göre okuyoruz. Basılan Mushaflar da bu kıraate göredir.

Önizleme

Hiç yorum yok

Cevap istediğiniz sorularınız için dinimizislam2@gmail.com adresine mail gönderiniz. Teşekkürler.
DİNİMİZ ve İSLAM SİTESİ YÖNETİMİ

Blogger tarafından desteklenmektedir.