Header Ads

Ã?nizleme

Ahmak olana verilecek cevap (2)

Önizleme

5- (Ve mâ enzeler-rahmânü, min şey’in in entüm illâ tekzibûn) [Yasin 15]

Meali şöyledir:

(Rahman hiçbir şey indirmedi. Siz, yalancılardan başkası değilsiniz.)

Âyet-i kerimenin tamamı şu mealdedir:

(Kâfirler dedi ki: Siz de bizim gibi bir insansınız, bizden ne üstünlüğünüz var ki? Allah kitap falan göndermedi, siz yalandan başka bir şey söylemiyorsunuz.)

6- (Ve ma yechadü bi âyâtinâ, ill-el kâfirun) [Ankebut 47]

Meali şöyledir:

(Âyetlerimizi kimse inkâr etmez, ancak kâfirler inkâr eder.)

Türkçede şöyle söylenir:

(Âyetlerimizi kâfirlerden başkası inkâr etmez.)

[Ehl-i sünnet âlimlerinden yaptığımız nakilleri de, bid’at ehlinden başkası inkâr etmiyor.]

7- (Ve ma yezîdihüm illâ nüfûra) [İsra 41]

Tercümesi şöyledir:

(Hiçbir şeylerini arttırmaz, ancak nefretlerini artırır.)

Mealleri şöyledir:

(Ancak onların nefretini artırır.)

(Onların nefretinden başka bir şeylerini arttırmaz.)

(Kur’anı kerimdeki öğüt verici açıklamalar, kâfirlerin, nefretlerini artırmaktan başka şeye sebep olmaz.)

[Ehl-i sünnet âlimlerinden yaptığımız nakiller de, bid’at ehlinin nefretlerini artırmaktan başka şeye sebep olmuyor.]

Bu yedi örnek gösteriyor ki, İbni Hibban hazretlerinin sözü çok güzel ve doğrudur. Yanlış olan bid’at ehlinin anlayışıdır. Zaten bid’at ehli, Kur’an-ı kerimi de, âlimlerimizin sözlerini de doğru anlayamaz. Anlayamadığı için de 72 sapık fırka meydana çıkmıştır.

Biz yine İbni Hibban hazretlerinin sözünü tekrar ediyoruz:

Ve mâ cevab-ül ahmak-ı illes-sükût 

(Ahmağa verilecek en güzel, en isabetli cevap, susmaktır.)

Hiç yorum yok

Cevap istediğiniz sorularınız için dinimizislam2@gmail.com adresine mail gönderiniz. Teşekkürler.
DİNİMİZ ve İSLAM SİTESİ YÖNETİMİ

Blogger tarafından desteklenmektedir.